Nytårshilsen: 2024 kommer til at stå i dialogens tegn

Af Knud Pedersen, bestyrelsesformand, Cerius-Radius

Mens 2022 var præget af krise og høje priser på energimarkedet, så blev 2023 et år med mere normale tilstande. Året satte to streger under, at vi står midt i en tidsalder for elektrificering, hvor udfasningen af olie og gas er i fuld gang på tværs af samfundet. Når flere og flere efterspørger el, så medfører det en kæmpe opgave for os som netselskaber. Vi skal nemlig sikre, at elnettet bliver forstærket og udbygget til mange nye tilslutninger.

Derfor har Cerius-Radius i det forgangne år realiseret investeringer i elnettet for næsten 1,5 mia. kr., og frem mod 2030 forventer vi at skulle bruge 17 mia. kr., så vi kan fremtidssikre nettet til den grønne omstilling og kundernes øgede behov.

Investeringerne muliggør blandt andet, at fjernvarmesektoren og store produktionsvirksomheder kan lade sig elektrificere, samtidig med at transporten kan vende ryggen til benzin og diesel. Desuden ser vi nye solcelle- og vindmølleparker i vores område, og nye elbiler og varmepumper hos private stiller også krav til elnettets kapacitet.

Stor aktivitet i nettet

I Cerius-Radius og vores fælles driftsselskab Nexel har vi oplevet en øget efterspørgsel fra store kunder. Faktisk har vi håndteret næsten 50 pct. flere sager i kategorien ”store tilslutninger”. Når kunderne kommer med store ønsker til kapacitet fra elnettet, skal vi oftest bygge ud, og derfor skal vi hele tiden sikre, at vi har organisationen til at imødekomme kundernes behov.

Det er også en del af årsagen til, at vi i 2023 har øget bemandingen i Cerius-Radius og Nexel med 15 pct. Men opgaven er enorm, og vi kan ikke løse det hele alene. Vi er dybt afhængige af gode samarbejdspartnere, og derfor har vi øget antallet af brugte entreprenørtimer betragteligt.

Når vi skal i mål med omstillingen af vores energisystem, så bliver arbejdskraft fuldstændig afgørende. Og det er en udfordring, at der mangler flere dygtige folk med de rette kompetencer, når aktiviteten i samfundet er høj og den grønne omstilling skal blive til virkelighed på tværs af sektorer. Derfor er vi nødt til konstant at tænke i samarbejder og nye løsninger.

Et år i tariffernes tegn

For elkunderne i Østdanmark var den 1. januar 2023 startskuddet til en helt ny tarifmodel, som belønner de kunder, der formår at flytte forbrug væk fra timerne mellem kl. 17 og 21, hvor aktiviteten er højest i elnettet. Vi kan se, at østdanskerne har været gode til at tage modellen til sig ved for eksempel at oplade elbilen om natten eller starte opvaskemaskinen forskudt.

Forhåbentlig er disse gode vaner kommet for at blive, så vi som netselskaber kan prioritere vores investeringer i udbygning af elnettet, hvor behovet er størst. For det er den mest effektive vej til at holde kundernes elregning nede.

Året startede med, at Cerius-Radius var nødsagede til at hæve tarifferne to gange for at få dækket vores omkostninger til blandt andet det uundgåelige tab af strøm i nettet. Heldigvis har vi efterfølgende kunnet sænke tarifferne i både marts og senest med 750 mio. kr. eks. moms. i oktober, så vi nu står med et tarifniveau i vores forsyningsområde, der svarer til det, som vi så inden krisen.

2024 vil trykke endnu mere på speederen

I Cerius-Radius kommer 2024 til at være fyldt med nye vigtige indsatser. Vi er lige nu involveret i begge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets to igangværende NEKST-spor om henholdsvis ”Farvel til gas i danske hjem” og ”Hurtigere udbygning af elnettet”. Vi ser frem til, at arbejdet udkommer med konklusioner og anbefalinger, der kan trække Danmark i en grønnere retning.

Samtidig er vi i branchen i god dialog med regeringen om at få justeret de økonomiske rammer for netselskaberne i form af et elektrificeringstillæg, som sikrer, at netselskaberne har et robust finansielt grundlag til at foretage de milliardestore investeringer i udbygning af elnettet. Det er afgørende, at vi får en løsning på plads, så vi kan opretholde momentum i netudbygningen.

Vi er også på vej med en ny tarifmodel for lokale energifællesskaber, som skal belønne disse kunders grønne engagement. Desuden ser vi i 2024 frem til at fortsætte med at intensivere dialogen med alle de kunder, som kigger ind i en øget elektrificering af for eksempel produktion, opvarmning eller deres transport.

I 2023 har Cerius-Radisus løst op mod 45.000 kundesager. Det siger noget om, at tempoet er højt, og at aktiviteten blandt kunderne er stor. Men vi forventer langt fra, at elektrificeringen har peaket – faktisk er den først rigtig ved at tage fart. For mens elforbruget i mange år har været stabilt, så står vi lige nu midt i en epoke, hvor efterspørgslen og forbruget er i vækst. Vi vil i fremtiden kunne kigge tilbage på disse år, som var karakteriseret ved, at elektrificeringen tog fart, og fremtidens elinfrastruktur blev etableret. Det er med andre ord en historisk tid, og i Cerius-Radius ser vi frem til at fortsætte vores bidrag i 2024.