Fjernaflæste elmålere

Mere end 1 million elmålere opsat på 2,5 år

Danmark har et mål om at være CO2-neutralt i 2050, og det kræver en række forskellige tiltag at nå det mål. Et af dem er, at alle elkunder skal have en fjernaflæst elmåler inden år 2020.

Med de fjernaflæste elmålere er det nemlig muligt at indføre differentierede tariffer og afregne den enkelte kundes elforbrug på timebasis – i forhold til elprisen på forbrugstidspunktet. Overordnet kan det betyde, at det bliver billigere at bruge el, når få kunder trækker strøm fra elnettet, og dyrere i de timer, hvor der er spidsbelastning.

Elmålerprojektet i tal

  • Mere end 1.000.000 fjernaflæste elmålere er blevet opsat.
  • 160 målerteknikere har dagligt opsat ca. 2.500 elmålere tilsammen.
  • Hver målertekniker har i snit opsat ca. 15 elmålere om dagen.
  • Den overordnede kundetilfredshed ligger på 86 %.

De fjernaflæste elmålere er et led i den grønne omstilling

Beslutningen om at erstatte de nuværende elmålere med fjernaflæste elmålere er truffet af Folketinget. Danmark har nemlig et mål om at være CO2-neutralt i 2050.

Forventningen er, at vi som forbrugere vil blive mere opmærksomme på, hvor meget el vi bruger, og hvornår på døgnet vi bruger det. Den indsigt kan få os til at flytte på nogle af de gøremål, som sagtens kan ligge på andre tidspunkter, og på den måde kan vi i fællesskab sprede belastningen af elnettet over flere timer. Rent praktisk bliver det for elkunder også nemmere at skifte elleverandør eller flytte, fordi elmåleren bliver aflæst helt automatisk.

Som elnetselskab kan vi helt konkret bruge de fjernaflæste elmålere til at optimere driften af elnettet på baggrund af måledata. Ved at kigge på indsamlede måledata kan vi nemlig få en bedre indsigt i fx spændingskvaliteten og belastningen i vores net. Og det er vigtig viden, som hjælper os med at sikre en stabil drift også i fremtiden, når den grønne omstilling for alvor trækker på elnettet.

Projekt målerudskiftning afsluttet

I Radius påbegyndte vi allerede i december 2016 det store, lovpligtige arbejde med at opsætte fjernaflæste elmålere hos alle vores kunder. I foråret 2022 udskiftede vi den sidste manuelle måler og kunne sætte punktum for et af vores største projekter.

I alt blev mere end 1.000.000 elmålere nedtaget og erstattet med fjernaflæste elmålere i hele vores forsyningsområde. 160 målerteknikere satte i gennemsnit 2.500 elmålere op om dagen. Hver eneste tekniker nåede altså omkring 15 installationsadresser dagligt.

Derfor foregik selve udskiftningen også i etaper, så målerteknikerne kunne koncentrere sig om mindre geografiske områder med cirka 20.000 kunder ad gangen.

Kundetilfredsheden var høj hele vejen igennem forløbet. Vores mål var 80 %, men den overordnede kundetilfredshed lå gennemsnitligt på hele 86 %. Og vores kunder var en meget stor hjælp i projektet: Det betød alverden for fremdriften i et projekt af denne type, at tidsrammen ikke hele tiden blev udfordret. Vores kunder var både meget forstående og sørgede også for at være hjemme til aftalt tid, når vi kom for at skifte elmåleren, og de havde derfor en vigtig andel i projektets succes.

I dag kan alle kunder nu følge deres elforbrug på eloverblik.dk.